Přihlásit se

Lesní obchody - Inzerce | lesy | lesnictví | dřevařství | rybářství | zemědělství | myslivost | katalog firem | PR články

Vložit nabídku - poptávku - inzerát
 

Elektronická aukce dříví a dřevařských výrobků pro všechny vlastníky lesa

Autor článlu: Bohemia Brethren, s.r.o. | Rubrika: Obchod s dřívím 3425x

Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. spustila nový akční portál aukcedrivi.cz.
Hlavní filozofií tohoto způsobu prodeje je prodej vyrobených sortimentů surového dříví na lokalitě OM/ES a dřevařských výrobků odběratelům transparentní cestou při co nejmenších nákladech dodavatele a maximalizace zisku.

Elektronická aukce dříví je způsob prodeje a nákupu dříví a ostatních dřevařských výrobků, který probíhá ve sdíleném webovém (virtuálním) prostředí, kde pomocí sofistikovaného programu dochází k vyhlášení prodejní aukce a podávání nabídek zadáváním nabídkové ceny. Zájemci mají možnost reagovat na konkurenční nabídky vylepšením svých vlastních nabízených cen. Jde o interaktivní jednání o ceně využívající konkurenční prostředí, přirozené rivality a soutěživosti jednotlivých účastníků.

Veřejná soutěž je pro svou otevřenost a transparentnost tou nejvhodnější metodou prodeje veřejnoprávního majetku . Prodej s oslovením konkurence svou transparentností chrání správce lesa před nařčením z korupce a klientelismu.


PROČ PRODÁVAT FORMOU ELEKTR. AUKCE

elektronická aukce je mimořádně silný antikorupční nástroj. Je dostupná pro všechny subjekty na trhu

 • ⇒ transparentnost celého procesu on-line aukčního prodeje zvyšuje jeho důvěryhodnost a upevňuje stabilitu vztahů obchodních partnerů
 • ⇒ prodej za skutečně ověřené tržní ceny v místě a čase obvyklé formou Anglické aukce se zvyšující se cenou
 • ⇒ na rozdíl od jiných forem prodeje mají potencionální zájemci možnost upravit své nabídky ještě v průběhu soutěže
 • ⇒ aukční software e-aukcedrivi.cz odvádí práci velmi zkušeného a zdatného obchodníka, vyjednávače s minimálními náklady
 • ⇒ absolutní anonymita a významné zkrácení času potřebného na realizaci prodeje o více než 50 %
 • ⇒ v závislosti na prodávané komoditě je dosaženo díky přirozené soutěživosti kupujících a existenci konkurenčního prostředí zvýšení cen v rozmezí 5 – 20 %
 • ⇒ významná úspora času, režijních a mzdových prostředků vynakládaných na realizaci obchodních vztahů klasickým způsobem. Zkušenosti ukazují, že tato úspora se pohybuje v rozsahu více než 50%
 • ⇒ aukce je výhodná především v případech, kdy prodávající nedokáže přesně určit cenu v čase a místě obvyklou. V aukci s dostatečným počtem zájemců je prodávající schopen realizovat prodej za přiměřenou cenu, zatímco při přímém jednání s jedním nebo i více zájemci by pravděpodobně prodal příliš lacino
 • ⇒ prodejem části dříví přes elektronickou aukci si vlastník lesa zajistí zpětnou vazbu kontroly dosahovaných prodejních cen realizovaných formou přímého prodeje. Optimální objem prodeje přes aukce by měl být v rozsahu 10-20% z obchodovaného objemu.

NA ČEM ZÁVISÍ ÚSPĚCH AUKCE

 1. ⇒ na zájmu a počtu oslovených firem se aukce účastnit a soutěžit
 2. ⇒ na dostatečném objemu či atraktivitě předmětu aukce
 3. ⇒ je potřebné soutěžit objemy o které se odběratelům vyplatí se poprat
 4. ⇒ na reálnosti dodavatelských obchodních podmínek
 5. ⇒ na vhodném nastavení vyvolávací ceny
 6. ⇒ na dostatečném počtu potencionálních zájemců, kteří v aukci aktivně přihazují
 7. ⇒ na existenci konkurenčního prostředí v prodávané komoditě a regionu
 8. ⇒ na přepravních vzdálenostech k odběrateli v regionu. Malá přepravní vzdálenost je pro kupujícího konkurenční výhodou

KDO SE MŮŽE EL. AUKCE ZÚČASTNIT

Aukční portál aukcedrivi.cz má pro realizaci on-line aukčního prodeje ši-roké spektrum využití. Velmi úspěšně jej mohou využívat :

 1. ⇒ státní instituce či organizace řízené/spravované státem, městy, obcemi, (VLS ČR, s.p., Správy národních parků, lesní správy měst a obcí, církevní lesy apod.)
 2. ⇒ soukromé podnikatelské subjekty a soukromé fyzické osoby vlastnící les

Pro účast v aukcích je nutná bezplatná registrace a uzavření Smlouvy o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví. Účast Zájemců (potencionálních kupujících ) v aplikaci aukcedrivi.cz je plně bez poplatků a bez časového omezení. Vyhlašovatelé aukcí (Prodávající) hradí Organizátorovi aukcí v případě úspěšně realizované aukce jen minimální smluvní poplatek.


Podrobné informace týkající se vlastního systému elektronické aukce dříví a smluvních podmínek jsou k dispozici na webové stránce http://www.aukcedrivi.cz/

Zajímavé odkazy

 • aukce drivi prodej lesa Aukce pozemku
  forest-fish agrowald zajic
 • logo logo
  logo logo
 • logo
 • Název firmy

  Nadpis

  popis činnosti...

 • Název firmy

  Nadpis

  popis činnosti...

 • Název firmy

  Nadpis

  popis činnosti...